info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Autobusy

Skupina D1 a D

Vodičské oprávnenia D1 a D sú nevyhnutné na vykonávanie pracovnej činnosti, napríklad ako vodič autobusu.

Dopravné Centrum pre budúcich vodičov autobusu pripravuje aj takéto kurzy so zameraním nielen na vodičské zručnosti, ale aj na nadobudnutie sebadôvery, ktorá je dôležitá pri vykonávaní tejto profesie. Vďaka nášmu kurzu sa stanete šikovným vodičom, ktorý jazdí bezpečne, spoľahlivo a zodpovedne.

S oprávnením na skupinu D1 môžete viesť motorové vozidlo na prepravu maximálne 16 osôb, ktorého dĺžka nepresahuje 8 metrov. Do tejto kategórie tak spadajú primárne autobusy s danými parametrami. Na oprávnenie D1 musíte dovŕšiť 21 rokov. Navyše s oprávnením D1 získate aj oprávnenie na skupinu T čiže traktory s prívesom.

Na vodičské oprávnenie skupiny D musíte dovŕšiť 24 rokov a musíte byť držiteľ vodičáku typu B.

Do kategórie D sa radia autobusy všetkých rozmerov a typov.

Získaním oprávnenia skupiny D získate aj oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny D1 a T, čiže menšie autobusy a traktory s prívesom.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Lekárska prehliadka a aj psychologické vyšetrenie musia byť absolvované pred nástupom do kurzu. Psychologické vyšetrenie vám vieme zabezpečiť aj v rámci Dopravného Centra. 

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.