info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom alebo návštevníkom webu, zverujete nám osobné údaje. My sa zodpovedáme za ich ochranu a
zabezpečenie. Zoznámte sa s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o
ochrane osobných údajov).

Kto je správca?

Sme spoločnosť DOPRAVNÉ CENTRUM s.r.o., Nová Doba 1641/32, 92401, Galanta IČO: 53865961, DIČ: 2121516518, ktorá spravuje
webovú stránku dopravnecentrum.sk. Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, to znamená, že určujeme, ako budú osobné
údaje spracovávané a za akým účelom, počas akej dlhej doby a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so
spracovaním budú pomáhať.

Kontaktné údaje

V prípade, že sa na nás budete chcieť obrátiť v priebehu spracovania dát, môžete nás kontaktovať na: info@dopravnecentrum.sk.

Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správa vašich osobných údajov spĺňame akékoľvek zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou –
zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že budeme spracovávať vaše osobné údaje iba na základe platného
právneho úkonu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmlúv, zákonných povinností, či pridanom súhlase.

Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte samy a to z nasledujúcich dôvodov:
Pokročilý marketing na základe súhlasu – Iba na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať ponuky tretích osôb alebo využiť e-
mailovú adresu napr. pre remarketing, cielenie reklamy na Facebooku, počas 3 rokov. Tento súhlas avšak môžete kedykoľvek
odvolať napísaním na info@dopravnecentrum.sk

Ako správca osobných údajov podľa Nariadenia spracovávame vaše dopyty na našu ponuku služieb v zmysle nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe
týchto údajov a o zrušení smernice nasledujúce údaje:

  • Meno
  • E-mail
  • Text správy
  • Telefónne číslo

Meno, e-mail a telefónne číslo je nutné spracovať kvôli vytvoreniu ponuky služieb, komunikovaní o tejto ponuke alebo za účelom
odpovede na Váš dopyt. Tieto osobné údaje budú firmou Dopravné Centrum s.r.o. spracovávané počas celej doby, počas ktorej sa
jedná o uzatvorenie zmluvy medzi Vami a Dopravné Centrum s.r.o., nie dlhšie ako 1 rok od Vášho dopytu, teda ak medzi tým
ponúknete súhlas k ďalšiemu spracovaniu.

Cookies

Počas návštevy na našej webovej stránke zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na webe zdržíte, a z ktorej webovej stránky
prichádzate. Cookies využívame na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok.
Našu webovú stránku je možné prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete
vo svojom prehliadači zakázať.

Návody na vlastné nastavenie cookies

Firefox Mozilla: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

Safari: https://support.apple.com/sk-sk/guide/safari/sfri35610/mac

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/sk-sk/microsoft-edge/odstr%C3%A1nenie-s%C3%BAborov-cookie-v-prehliada%C4%8Di-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/topic/odstr%C3%A1nenie-a-spr%C3%A1va-s%C3%BAborov-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Požadovať informáciu, aké vaše osobné údaje sa spracovávajú, prípadne si vyžiadať kópiu
Vyžiadať si prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, prípadne obmedziť spracovanie
Požadovať vymazanie týchto osobných údajov – vymazanie sa uskutoční v prípade, že nie je v rozpore s platnými právnymi
predpismi a oprávnenými záujmami správcu
V prípade spracovania osobných údajov na základe súhlasu požiadať o prenos týchto údajov
V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na správcu alebo
na Úrad na ochranu osobných údajov, prípadne súd.

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných
údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje
vydané žiadnej inej tretej strane.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.