info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Traktory

Skupina T

Dopravné centrum poskytuje aj kurz zameraný na získanie vodičského oprávnenie skupiny T, zameraného na vedenie poľnohospodárskych a lesných traktorov spolu s prípojným vozidlom.

Získať toto oprávnenie skupiny je možné už po dovŕšení 17 rokov a oprávňuje viesť motorové vozidlá iba skupiny T a iba na území SR. V prípade prihlásenia sa na kurz pred dovŕšením plnoletosti musí uchádzač doložiť aj písomný súhlas zákonného zástupcu.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časťLekárska prehliadka musí byť absolvovaná pred nástupom do kurzu. 

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.