info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

SK / HU

Nákladné automobily

Skupina C1 a C1E

Skupiny C1 a C1E sú vstupnými bránami do sveta skutočne veľkých motorových vozidiel.

Do kategórie C1 patria:

– vozidlá s maximálnou hmotnosťou 7,5 tony. Prípadne na prepravu najviac 9 ľudí vrátane vodiča a s prípojným vozidlom nepresahujucim hmotnosť 750 kg.

Zároveň získaním oprávnenia C1 môžete šoférovať aj vozidlá zaradené do skupiny T, medzi ktoré patria poľnohospodárske a lesnícke traktory aj s prívesom.

Na to, aby ste mohli získať oprávnenie na skupinu C1E, musíte mať oprávnenie skupiny C1.

S oprávnením na skupinu C1E získate možnosť šoférovať:

– Vozidlo C1 spolu s prívesom s váhou nad 750 kg, no celá súprava nesmie presiahnuť 12 ton.

– Vozidlo zo skupiny B spolu s prípojným vozidlom (napríklad obytný karavan), pričom súprava nesmie presiahnuť 12 ton.

S oprávnením C1E môžete viesť vozidlá patriace do skupín C1, BE a T, čiže:

– traktory s prívesom,
– menšie nákladné autá,
– mikrobusy, osobné autá vhodné na prepravu 9 ľudí vrátane vodiča spolu s pripojeným ťažkým prípojným vozidlom.

Kurz je možné absolvovať a získať tak vodičské oprávnenie C1 alebo C1E od 18 rokov.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť a musia tiež podstúpiť povinnú lekársku a psychologickú prehliadku.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR.

Skupina C a CE

Naše kurzy na skupiny C a CE odporúčame pre ľudí, ktorí sa chcú stať profesionálnymi vodičmi a jazdiť tak na najväčších kamiónoch.

V prípade, že chcete jazdiť profesionálne, potrebujete tiež prejsť kurzom KKV, ktorý je povinný.
V rámci Dopravného Centra vám vieme zabezpečiť aj kurz KKV.

S vodičským oprávnením skupiny C budete spôsobilý viesť:

– kamióny a nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony,
motorové vozidlá z kategórií C1, T, B, B1 a AM, čiže menšie nákladné vozidlá, osobné autá, 9 miestne mikrobusy a traktory s menším prívesom, či malé motorky.

Podmienkou získania vodičského oprávnenia CE je úspešné absolvovanie kurzu a skúšky na vodičské oprávnenie skupiny C.

Vodičské oprávnenie skupiny CE je potrebné pri vedení najväčších a najťažších nákladných áut, ku ktorým môže byť pripojený ťažký príves.

Vodičák CE vám umožňuje viesť vozidlá zo skupín C1E, BE a T, čiže:

– menšie nákladné autá,
– osobné autá,
– 9 miestne mikrobusy.

Všetky spomenuté vozidlá môžu byť s pripojeným ťažkým prípojným vozidlom alebo prívesom.

V prípade, že ste oprávnený viesť vozidlá zo skupín D aj CE, môžete tak viesť aj motorové vozidlá skupiny DE, čiže autobusy s ťažkým prípojným vozidlom.

Kurz je možné absolvovať a získať vodičské oprávnenie C alebo CE od 21 rokov. Avšak zároveň musíte disponovať oprávnením na skupinu B.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť a musia tiež podstúpiť povinnú lekársku a psychologickú prehliadku.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.