info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Prívesy a návesy

Prívesy a návesy

Skupina BE

Vodičský preukaz skupiny B+E je potrebný, pokiaľ vediete motorové vozidlo skupiny B a je k nemu pripojený príves o celkovej hmotnosti viac ako 750 kg a celá súprava je ťažšia ako 3500 kg a nie je ťažšia ako 4250 kg.

Vodičský preukaz sa získava absolvovaním výcviku v autoškole, ktorý je ukončený skúškou z teoretickej časti a praktickej časti.

V prípade skupiny B+E získavate harmonizovaný kód B96, ktorý sa dá získať dvoma spôsobmi:

– absolvovaním osobitného výcviku v autoškole (ukončenie tohto kurzu je bez skúšky),
– osobitnou skúškou z vedenia vozidla.

Skupina CE

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny CE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny CE, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C, takže do kurzu sa môžete prihlásiť až po absolvovaní kurzu skupiny C.

Pred nástupom do kurzu je potrebné získať doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (od všeobecného lekára) a doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (od dopravného psychológa).

Po absolvovaní kurzu je možné viesť jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Vodičský preukaz sa získava absolvovaním výcviku v autoškole a je ukončený skúškou z teoretickej časti a praktickej jazdy.
Vodičské oprávnenie skupiny CE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny CE, ako aj motorové vozidlá skupiny C1E, BE a T a tiež motorové vozidlá skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D.

Skupina DE

Žiadateľovi o udelenie vodičského oprávnenia na vedenie motorových vozidiel skupiny DE možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny, len ak už je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny D, takže do kurzu sa môžete prihlásiť až po absolvovaní kurzu skupiny D.

Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia skupiny DE je 24 rokov.

Pred nástupom do kurzu je potrebné získať doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (od všeobecného lekára) a doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (od dopravného psychológa).
Po absolvovaní kurzu je možné viesť jazdnú súpravu pozostávajúcu z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

Vodičské oprávnenie skupiny DE oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny DE, ako aj motorové vozidlá skupiny D1E, BE a T.
Vodičský preukaz sa získava absolvovaním výcviku v autoškole a je ukončený skúškou z teoretickej časti a praktickej jazdy.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.