info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Obsluha zdvíhacích zariadení

Obsluha zdvíhacích zariadení

Ponúkame školenia na zdvíhacie zariadenia.

Abobm
Pohyblivá pracovná plošina na podvozku s motorovým pohonom, ktorá nie je určená na prevádzku na žiadnych pozemných komunikáciách a s výškou zdvihu nad 1,5 m

Ae
Regálový zakladač so stanovišťom obsluhy na zakladači a jeho presuvňa (riadené obsluhou)

Aa
Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom (elektrickým, hydraulickým) s nosnosťou nad 1000 kg a s ľudským pohonom nad 5000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

AaMŽ
Mostový žeriav s mačkou alebo kladkostrojom nad 1000 kg s motorovým pohonom (elektrickým, hydraulickým)

AaKŽ
Konzolový alebo kozový (stĺpový, portálový) žeriav s mačkou alebo kladkostrojom nad 1000 kg s motorovým pohonom (elektrickým, hydraulickým)

AaLP
Žeriav a zdvíhadlo s ľudským pohonom nad 5000 kg vrátane trvalej dráhy žeriavu a dočasnej dráhy žeriavu výložníkového typu

AaHR
Hydraulická ruka (vykladacia ruka, mechanický ruka)

AaRN
Ramenový nakladač alebo naťahovať kontajnera (hákový, ramenový)

Ba1
Žeriav a zdvíhadlo s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg vrátane a s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg vrátane

Ba2
Vrátok s motorovým pohonom určený na zdvíhanie bremien

Bb
Zdvíhacie ústrojenstvo dopravného vozíka a nakladača s motorovým pohonom určené na zdvíhanie a prepravu bremena pomocou prostriedku na viazanie, zavesenie alebo uchopenie

Bc
Prídavné zdvíhacie príslušenstvo na zavesenie alebo uchopenie bremena, ktoré nie je trvalou súčasťou technického zariadenia zdvíhacieho skupiny A a B:
Bc1 Zdvíhacie ústrojenstvá na manipuláciu s kontajnerom ISO
Bc2 Zariadenie na zavesenie alebo uchopenie bremena (magnet, traverza, prísavkové zariadenie, kliešte, drapák, okrem
prostriedkov uvedených v skupine C písm. a)

Bd
Špeciálne zdvíhacie zariadenie s motorovým pohonom určené na zdvíhanie bremena:
Bd1 Zdvíhacia rampa
Bd2 Zdvíhacia plošina
Bd3 Stabilné, mobilné a premiestniteľné servisné zdvíhacie zariadenie, ktoré je určené len na zdvíhanie vozidla
Bd4 Zdvíhacie čelo určené na montáž na vozidlo alebo do vozidla, ktoré je určené na nakladanie alebo vykladanie nákladu

Be
Nákladný stavebný výťah bez prístupu osôb na nosnú plošinu

Bf
Zvislá posuvná brána s motorovým pohonom s výškou zdvihu nad 2,7 m

Bg
Regálový zakladač bez stanovišťa obsluhy na zakladači a jeho presuvňa okrem zariadenia, ktoré je súčasťou automatizovaných systémov na manipuláciu a skladovanie

Bh
Javiskové zariadenie s ľudským pohonom

Bi
Schodiskový výťah a zvislá zdvíhacia plošina určená na používanie osobou s obmedzenou schopnosťou pohybu

Cb
Technické zariadenie zdvíhacie, ktoré je súčasťou pracovného prostriedku (technologickej linky, stroja alebo automatizovaného systému na manipuláciu a skladovanie)

Cc
Technické zariadenie zdvíhacie zostavené jednorazovo (na montážne účely, na prepravu)

Cd
Ostatné technické zariadenia zdvíhacie skupiny B s ľudským pohonom

 


Podmienky prihlásenia sa na školenie:

– zdravotná spôsobilosť (platná najviac 6 mesiacov od vydania)

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.