info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Osobné automobily

Skupina B

Najpopulárnejšie vodičské oprávnenie skupiny B vás oprávňuje šoférovať osobné auto aj s prívesným vozíkom do 750 kg. Okrem toho však môžete viesť aj 9-miestne mikrobusy a motorové vozidlá spadajúce do skupín AM a B1.

Naše kurzy však nie sú zamerané iba na nedočkavých 18 ročných budúcich vodičov, ale naozaj pre kohokoľvek či už v strednom alebo dôchodkovom veku.

V prípade, že potrebujete vodičák, aby ste mohli jazdiť na firemnom aute, zo zákona musíte absolvovať aj kurz BOZP, ktorý vám v Dopravnom Centre taktiež vieme zabezpečiť.

Na kurz je možné sa prihlásiť a absolvovať ho už v 17-tich rokoch.

Viesť motorové vozidlo je možné od dovŕšenia 17 rokov v prítomnosti spolujazdca, ktorý má vodičský preukaz viac ako 10 rokov. Spolujazdec nesmie byť pod vplyvom alkoholu, drog a omamných látok.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Lekárska prehliadka musí byť absolvovaná pred nástupom do kurzu.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina B1

Vodičské oprávnenie na skupinu B1 je nepovinnou skupinou a štandardne sa získava spolu so vodičákom B na osobné automobily.

Motorové vozidlá patriace do skupiny B1 sú napríklad:

– ťažké štvorkolky kategórie L7e,
– mini-autá,
– štvorkolesové vozidlá určené na prepravu tovaru nepresahujúce hmotnosť 550 kg.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.