info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

SK / HU

Kvalifikačný kurz vodiča - KKV

Kvalifikačný kurz vodiča - KKV

Staňte sa profesionálnym vodičom z povolania, či už ide o nákladné auto, kamión alebo autobus.
Na Slovensku, resp. v inom členskom štáte EÚ, potrebujete k takémuto povolaniu kvalifikačnú kartu vodiča (KKV).

U nás v Dopravnom Centre vám okrem kurzu vodičského oprávnenia na konkrétnu skupinu vozidiel zabezpečíme aj kurz KKV.

Práca vodiča kamiónu či autobusu je postavená na zodpovednosti, odvahe a odhodlanosti šoféra. Ak nad takouto prácou premýšľate, je potrebné kvalifikovať sa ako profesionálny vodič. V prípade, že už profesionálny vodič ste, dobre viete, že odborná prax a vedomosti nadobudnuté v minulosti sa rýchlo menia. Či už domáca alebo európska legislatíva, no zároveň aj technické a technologické vybavenie vozidiel. Ak spadáte do ktorejkoľvek nižšie spomenutej kategórie, kurz KKV je pre vás povinný, no mimo to aj veľmi dôležitý.

Vlastnenie kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z.z. je povinné pre vodičov vozidiel:

nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C1, C1E, C, CE
osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D1, D1E, D, DE

Na kurzy KKV preto prijímame iba vodičov, ktorí už vlastnia niektoré zo spomínaných vodičských oprávnení.

2 Typy KKV

Slovenská legislatíva rozlišuje dva typy KKV kurzov:


1. Základná kvalifikácia profesionálneho vodiča (ZK)

Základnú kvalifikáciu musí absolvovať profesionálny vodič, ktorý ju ešte neabsolvoval, prípadne ju absolvoval na jeden typ dopravy a chce si ju rozšíriť alebo zmeniť na druhý typ. Napríklad ak chce zmeniť profesiu z nákladného vodiča na osobného a opačne. Kurzy sa zároveň delia podľa dĺžky trvania:

– Riadny kurz základnej kvalifikácie
280 hodín teórie s praktickým výcvikom. Praktický výcvik zahŕňa vedenie cvičného vozidla v sprievode kvalifikovaného inštruktora v rozsahu minimálne 20 hodín.

– Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie
140 hodín teórie s praktickým výcvikom (aspoň 10 hodín)

– Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie
70 hodín teórie a minimálne 5 hodín praktického výcviku s kvalifikovaným inštruktorom

– Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie
35 hodín teórie a minimálne 2,5 hodiny praktického výcviku s kvalifikovaným inštruktorom

Typ KKV kurzu, ktorý by ste mali absolvovať sa určuje podľa:

– dátumu získania vodičského oprávnenia,
– typu skupiny, čiže C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
– vášho veku,
– typu vozidla, na akom budete ako profesionálny vodič jazdiť.

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám s výberom vhodného kurzu pre vás.

Každý typ základnej kvalifikácie je zakončený skúškou. Všetci úspešní absolventi kurzu KKV získajú svoju vlastnú kvalifikačnú kartu v zákonom stanovenej lehote do 30 kalendárnych dní.


2. Pravidelný výcvik profesionálneho vodiča

Potrebujete si predĺžiť platnosť kvalifikačnej karty? Nezabudnite, že je potrebné ju obnovovať každých 5 rokov v rozsahu 35 hodín. Po úspešnom absolvovaní výcviku vám vydáme Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku, ktoré vám platí ďalších 5 rokov.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.