info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Kvalifikačný kurz vodiča - KKV

Kvalifikačný kurz vodiča - KKV

Už od 8.4.2024 získate u nás KKV kurz zdarma. Preplatí vám ho štát v rámci národného projektu „Zručnosti pre trh práce“. Kurz môžu získať ľudia bez práce, ale aj zamestnaní ľudia. Ak potrebujete viac informácií, nájdete ich na tomto odkaze.

Staňte sa profesionálnym vodičom z povolania, či už ide o nákladné auto, kamión alebo autobus.
Na Slovensku, resp. v inom členskom štáte EÚ, potrebujete k takémuto povolaniu kvalifikačnú kartu vodiča (KKV).

U nás v Dopravnom Centre vám okrem kurzu vodičského oprávnenia na konkrétnu skupinu vozidiel zabezpečíme aj kurz KKV.

A teraz do októbra 2023 získate u nás kvalifikačný kurz vodiča (KKV) zdarma, preplatí vám ho totiž štát v rámci kampane „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. Poradíme vám ako na to.

Práca vodiča kamiónu či autobusu je postavená na zodpovednosti, odvahe a odhodlanosti šoféra. Ak nad takouto prácou premýšľate, je potrebné kvalifikovať sa ako profesionálny vodič. V prípade, že už profesionálny vodič ste, dobre viete, že odborná prax a vedomosti nadobudnuté v minulosti sa rýchlo menia. Či už domáca alebo európska legislatíva, no zároveň aj technické a technologické vybavenie vozidiel. Ak spadáte do ktorejkoľvek nižšie spomenutej kategórie, kurz KKV je pre vás povinný, no mimo to aj veľmi dôležitý.

Vlastnenie kvalifikačnej karty vodiča podľa zákona č. 280/2006 Z.z. je povinné pre vodičov vozidiel:

nákladnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín C1, C1E, C, CE
osobnej dopravy, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupín D1, D1E, D, DE

2 Typy KKV

Slovenská legislatíva rozlišuje dva typy KKV kurzov:

1. Základná kvalifikácia profesionálneho vodiča (ZK)

Základnú kvalifikáciu musí absolvovať profesionálny vodič, ktorý ju ešte neabsolvoval, prípadne ju absolvoval na jeden typ dopravy a chce si ju rozšíriť alebo zmeniť na druhý typ. Napríklad ak chce zmeniť profesiu z nákladného vodiča na osobného a opačne. Kurzy sa zároveň delia podľa dĺžky trvania:

– Riadny kurz základnej kvalifikácie
280 hodín teórie s praktickým výcvikom. Praktický výcvik zahŕňa vedenie cvičného vozidla v sprievode kvalifikovaného inštruktora v rozsahu minimálne 20 hodín.

– Zrýchlený kurz základnej kvalifikácie
140 hodín teórie s praktickým výcvikom (aspoň 10 hodín)

– Riadny rozdielový kurz základnej kvalifikácie
70 hodín teórie a minimálne 5 hodín praktického výcviku s kvalifikovaným inštruktorom

– Zrýchlený rozdielový kurz základnej kvalifikácie
35 hodín teórie a minimálne 2,5 hodiny praktického výcviku s kvalifikovaným inštruktorom

Typ KKV kurzu, ktorý by ste mali absolvovať sa určuje podľa:

– dátumu získania vodičského oprávnenia,
– typu skupiny, čiže C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE,
– vášho veku,
– typu vozidla, na akom budete ako profesionálny vodič jazdiť.

Neváhajte nás kontaktovať, pomôžeme vám s výberom vhodného kurzu pre vás.

Každý typ základnej kvalifikácie je zakončený skúškou. Všetci úspešní absolventi kurzu KKV získajú svoju vlastnú kvalifikačnú kartu v zákonom stanovenej lehote do 30 kalendárnych dní.

2. Pravidelný výcvik profesionálneho vodiča

Potrebujete si predĺžiť platnosť kvalifikačnej karty? Nezabudnite, že je potrebné ju obnovovať každých 5 rokov v rozsahu 35 hodín. Po úspešnom absolvovaní výcviku vám Okresný úrad vydá Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku, ktoré vám platí ďalších 5 rokov.