info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci

Na získanie vodičského oprávnenia je od roku 2008 povinné absolvovať KPP alebo kurz prvej pomoci. Ako Dopravné centrum zabezpečujeme aj kurzy prvej pomoci a to navyše priamo u nás, vďaka čomu máte celý kurz pod jednou strechou.

V rámci kurzu vás naučíme zvládať náročné situácie, ktoré si vyžadujú maximálnu zodpovednosť a 100%-nú duchaprítomnosť.

Po ukončení školenia vám bude vydaný certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci. 

Kurz podľa vyhlášky trvá 8 hodín a pozostáva z troch častí:

Teoretická časť. Čo sa v nej naučíte:

– Príčiny vzniku, následky a riešenia náhlych udalostí, ktoré ohrozujú život a zdravie
– Úlohy na mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
– Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
– Zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie
– Ako pristupovať k poruchám vedomia, napríklad pri bezvedomí a pod.
– Ako postupovať k poruchám dýchania, napríklad pri dusení sa
– Ako riešiť záchvatové stavy, napríklad epilepsiu
– Ako postupovať pri zlomeninách, poraneniach kĺbov a popáleninách
– Ako postupovať pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda atď.

Praktická časť. Čo sa v nej naučíte:

– Zhodnotiť situáciu so zameraním na minimalizovanie rizika ďalšieho ohrozenia postihnutého, seba a ďalších
– Aktivovať záchrannú zdravotnú službu a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému
– Ako spoznať príznaky ochorenia alebo úrazu
– Ako uvoľniť dýchacie cesty, dýchanie z pľúc do pľúc, masáž srdca (stláčanie hrudníka), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha atď.
– Ako poskytnúť prvú pomoc pri poruchách vedomia, dýchania, zlomeninách a poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda atď.
– Ako poskytnúť psychickú podporu postihnutému
– Postup odovzdania postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby

Skúška z prvej pomoci

– Pozostáva z testu, ktorý má 20 otázok a praktickej časti KPR. 

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.