info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

SK / HU

Kurz prvej pomoci

Kurz prvej pomoci

Na získanie vodičského oprávnenia je od roku 2008 povinné absolvovať KPP alebo kurz prvej pomoci. Ako Dopravné centrum zabezpečujeme aj kurzy prvej pomoci a to navyše priamo u nás, vďaka čomu máte celý kurz pod jednou strechou.

V rámci kurzu vás naučíme zvládať náročné situácie, ktoré si vyžadujú maximálnu zodpovednosť a 100%-nú duchaprítomnosť.

Po ukončení školenia vám bude vydaný certifikát o absolvovaní kurzu prvej pomoci. 

Kurz podľa vyhlášky trvá 8 hodín a pozostáva z troch častí:

Teoretická časť. Čo sa v nej naučíte:

– Príčiny vzniku, následky a riešenia náhlych udalostí, ktoré ohrozujú život a zdravie
– Úlohy na mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
– Všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci
– Zhodnotenie stavu postihnutého, vyslobodzovanie, premiestňovanie
– Ako pristupovať k poruchám vedomia, napríklad pri bezvedomí a pod.
– Ako postupovať k poruchám dýchania, napríklad pri dusení sa
– Ako riešiť záchvatové stavy, napríklad epilepsiu
– Ako postupovať pri zlomeninách, poraneniach kĺbov a popáleninách
– Ako postupovať pri neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda atď.

Praktická časť. Čo sa v nej naučíte:

– Zhodnotiť situáciu so zameraním na minimalizovanie rizika ďalšieho ohrozenia postihnutého, seba a ďalších
– Aktivovať záchrannú zdravotnú službu a ďalšie zložky integrovaného záchranného systému
– Ako spoznať príznaky ochorenia alebo úrazu
– Ako uvoľniť dýchacie cesty, dýchanie z pľúc do pľúc, masáž srdca (stláčanie hrudníka), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha atď.
– Ako poskytnúť prvú pomoc pri poruchách vedomia, dýchania, zlomeninách a poraneniach kĺbov, krvácaní z rán, šoku, poraneniach chrbtice, neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda atď.
– Ako poskytnúť psychickú podporu postihnutému
– Postup odovzdania postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby

Skúška z prvej pomoci

– Pozostáva z testu, ktorý má 20 otázok a praktickej časti KPR. 

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.