info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

SK / HU

Motocykle

Skupina AM

Prvý vodičský preukaz môžete získať už v 15 rokoch, a to na skupinu AM. Absolvovaním tohto kurzu získate dostatočnú prax na riadenie nižšie spomenutých motocyklov.

Do skupiny AM spadajú motocykle:

– ľahké štvorkolky (quad),
– mopedy,
– skútre,
– trojkolky.

Podmienky na tieto motocykle sú:

– musia mať maximálnu rýchlosť do 45 km/h,
– prevádzkovú hmotnosť do 350 kg,
– zdvihový objem valca nepresahujúcim 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo 4 kW v prípade elektrického motora.

Na kurz je možné sa prihlásiť a absolvovať ho už v 14-tich rokoch s tým, že vodičské oprávnenie nadobúda platnosť až po dovŕšení 15-teho roka života.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Taktiež musia podstúpiť povinnú lekársku prehliadku.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina A1

Vodičské oprávnenie označené ako A1 v sebe zahŕňa možnosť viesť:

– menší motocykel so zdvihovým objemom valcov do 125 cm3
– alebo motocykel s elektrickým motorom 11 kW a s pomerom hmotnosti a výkonu nepresahujúcej 0,1 k2/kg.

Vodičák A1 zároveň oprávňuje absolventov viesť aj motorové vozidlá spadajúce do kategórie AM.

Na kurz je možné sa prihlásiť a absolvovať ho už v 15-tich rokoch s tým, že vodičské oprávnenie nadobúda platnosť až po dovŕšení 16-teho roka života.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť a povinnú lekársku prehliadku.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina A2

Vodičský preukaz A2 vás oprávňuje jazdiť na:

– stredne veľkých motorkách, ktoré výkonom nepresahujú 35 kW a s pomerom výkonu a hmotnosti na najvyššej úrovni 0,2 kW/kg.

Pri týchto dvojkolesových motorových vozidlách zákon neupravuje maximálny objem valca, no na získanie vodičského preukazu je potrebné dovŕšiť plnoletosť.

Vodičák skupiny A2 zároveň oprávňuje absolventov viesť aj motorové vozidlá spadajúce do kategórie AM a A1.

Na kurz sa však môžete prihlásiť a absolvovať ho už ako 17-ročný s podmienkou, že kurz dokončíte ako 18-ročný.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Tiež musia podstúpiť povinnú lekársku prehliadku.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina A

Najpopulárnejšie vodičské oprávnenie skupiny B vás oprávňuje šoférovať osobné auto aj s prívesným vozíkom. Okrem toho však môžete viesť aj 9-miestne mikrobusy a motorové vozidlá spadajúce do skupín AM a B1.

Naše kurzy však nie sú zamerané iba na nedočkavých 18 ročných budúcich vodičov, ale naozaj pre kohokoľvek či už v strednom alebo dôchodkovom veku.

V prípade, že potrebujete vodičák, aby ste mohli jazdiť na firemnom aute, zo zákona musíte absolvovať aj kurz BOZP, ktorý vám v Dopravnom Centre taktiež vieme zabezpečiť.

Na kurz je možné sa prihlásiť a absolvovať ho už v 17-tich rokoch.

Vodičský preukaz môžete využívať aj 3 mesiace pred dovŕšením 18 rokov v prítomnosti spolujazdca, ktorý má vodičský preukaz skupiny B viac ako 10 rokov a bude zapísaný do evidencie vodičov. Spolujazdec nesmie byť pod vplyvom alkoholu, drog a omamných látok.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť a musia tiež podstúpiť povinnú lekársku prehliadku.

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.