info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Motocykle

Skupina AM

Prvý vodičský preukaz môžete získať už v 15 rokoch, a to na skupinu AM. Absolvovaním tohto kurzu získate dostatočnú prax na riadenie nižšie spomenutých motocyklov.

Do skupiny AM spadajú motocykle:

– ľahké štvorkolky (quad),
– mopedy,
– skútre,
– trojkolky.

Podmienky na tieto motocykle sú:

– musia mať maximálnu rýchlosť do 45 km/h,
– prevádzkovú hmotnosť do 350 kg,
– zdvihový objem valca nepresahujúcim 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo 4 kW v prípade elektrického motora.

Skúšku je možné absolvovať najskôr v deň dovŕšenia veku 15 rokov

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Lekárska prehliadka musí byť absolvovaná pred nástupom do kurzu. 

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina A1

Vodičské oprávnenie označené ako A1 v sebe zahŕňa možnosť viesť:

  • dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,
  • motorové trojkolky, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km ∙ h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

Vodičák A1 zároveň oprávňuje absolventov viesť aj motorové vozidlá spadajúce do kategórie AM.

Na kurz je možné sa prihlásiť a absolvovať ho už v 15-tich rokoch s tým, že vodičské oprávnenie nadobúda platnosť až po dovŕšení 16-teho roka života.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Lekárska prehliadka musí byť absolvovaná pred nástupom do kurzu. 

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina A2

Rozšíriť si vodičské oprávnenie skupiny z A1 na A2 môžete, ak:

– ste aspoň 2 roky držiteľom oprávnenia skupiny A1,
– predložíte čestné vyhlásenie o tom, že máte minimálne 2 ročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A1,
– absolvujete osobitný výcvik zameraný na rozšírenie zo skupiny A1 na skupinu A2 (skúška nie je),
– alebo absolvujete osobitnú skúšku – pozostáva z jazdy na cvičisku a v premávke. Skúška je bez výcviku, stačí ak vás autoškola prihlási ku skúške.

Vodičský preukaz A2 vás oprávňuje jazdiť na:

– stredne veľkých motorkách, ktoré výkonom nepresahujú 35 kW a s pomerom výkonu a hmotnosti na najvyššej úrovni 0,2 kW/kg.

Pri týchto dvojkolesových motorových vozidlách zákon neupravuje maximálny objem valca, no na získanie vodičského preukazu je potrebné dovŕšiť plnoletosť.

Vodičák skupiny A2 zároveň oprávňuje absolventov viesť aj motorové vozidlá spadajúce do kategórie AM a A1.

Na kurz sa však môžete prihlásiť a absolvovať ho už ako 17-ročný s podmienkou, že kurz dokončíte ako 18-ročný.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Lekárska prehliadka musí byť absolvovaná pred nástupom do kurzu. 

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR a v prípade, že nie sú plnoletí, musia doložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.

Skupina A

Vodičské oprávnenie na skupinu A je to, po čom túži každý nadšenec motocyklov. Ide o ultimátne vodičské oprávnenie bez definovaných obmedzení výkonu, hmotnosti či ich pomeru. Toto vodičské oprávnenie má však vekové obmedzenie a je možné ho získať až po dovŕšení 24 rokov

Vodičák skupiny A zároveň oprávňuje absolventov viesť aj motorové vozidlá spadajúce do kategórie AM, A1 a A2.

Ak získate vodičské oprávnenie skupiny A2 ako 18 ročný, tak ako 20 ročný môžete získať vodičské oprávnenie na skupinu A. 

Rozšíriť si vodičské oprávnenie skupiny z A2 na A môžete, ak:

– ste aspoň 2 roky držiteľom oprávnenia skupiny A2,
– predložíte čestné vyhlásenie o tom, že máte minimálne 2 ročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
– absolvujete osobitný výcvik zameraný na rozšírenie zo skupiny A2 na skupinu A (skúška nie je),
– alebo absolvujete osobitnú skúšku – pozostáva z jazdy na cvičisku a v premávke. Skúška je bez výcviku, stačí ak vás autoškola prihlási ku skúške.

V rámci kurzu uchádzači absolvujú teoretickú a praktickú časť. Lekárska prehliadka musí byť absolvovaná pred nástupom do kurzu. 

Kurz môžu absolvovať iba osoby s trvalým bydliskom na území SR.

Priebeh vodičského kurzu
Priebeh vodičského kurzu

Priebeh vodičského kurzu

Prehľad krokov potrebných k úspešnému ziskaniu vodičského preukazu.

Autoškola testy
Dopravné centrum testy

Testy

Overte si teoretické znalosti v cvičnom teste.