info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Obsluha motorových vozíkov

Obsluha motorových vozíkov

Ponúkame školenia na obsluhu viacerých tried a skupín motorových vozíkov.

Trieda I. – Elektrické vozíky
Trieda II. Vozíky so spaľovacím motorom
A – Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné ručne vedené
B – Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s pákovým riadením
C – Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné s volantovým riadením
D – Vysokozdvíhacie ručne vedené
E – Vysokozdvíhacie s pákovým riadením
W1 – Vysokozdvíhacie s volantovým riadením do 5 t nosnosti
W2 – Vysokozdvíhacie s volantovým riadením nad 5 t nosnosti
G – Vysokozdvíhacie so zdvíhacou plošinou
Z – Špeciálne vozíky

Podmienky prihlásenia sa na školenie:

– zdravotná spôsobilosť (platná najviac 6 mesiacov od vydania)
– aktuálna fotografia 3 x 3,5 cm

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.