info@dopravnecentrum.sk

0915 616 313

Vyhľadať

Často kladené otázky a odpovede

Často kladené otázky a odpovede

V akom veku môžem absolvovať vodičský kurz?

Podľa nového zákona sa môžete zapísať do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B už ako 16-ročný a získať oprávnenie viesť motorové vozidlo ako 17-ročný. Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viedli vozidlo len v prítomnosti iného vodiča, ktorý má vodičské oprávnenie minimálne 10 rokov a je zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru.

Je pravda, že môžem šoférovať už aj ako 17-ročný?

Áno, možné to je. Avšak budete musieť mať pri sebe spolujazdca. Ten je povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať povinnosti vodiča a a nesmie byť pod vplyvom omamných a návykových látok.

Ako dlho trvá kurz?

Dĺžka štandardného kurzu závisí od vášho aktívneho prístupu.
Trvanie kurzov je nasledovné:
Štandardný kurz: 3 – 4 mesiace
Individuálny kurz: podľa dohody medzi študentom a autoškolou, zväčša má trvanie 1,5 až 4 mesiace.
Po absolvovaní výcviku je potrebné rátať aj s čakacou dobou na záverečné skúšky – ich termín určuje dopravný inšpektorát.

Z čoho pozostáva výcvik?

Výcvik pozostáva z dvoch základných častí:
• teoretickej časti
• praktickej časti

Výcvik je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická časť a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky č. 349/2005 z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 z.z. o autoškolách.

Ako prebieha teoretická časť?

Osnova teoretickej časti zahŕňa pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie.

Ako často otvárate kurzy?

Kurzy otvárame pravidelne, min. 1-krát do mesiaca.

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?
Maximálne sa snažíme vyjsť v ústrety požiadavkám žiaka, a preto termíny jázd a aj miesto začatia alebo ukončenia jázd ladíme spoločne a včas.

Ako prebieha záverečná skúška?

Na záverečnú skúšku prihlasuje autoškola žiaka na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára a skladá sa z dvoch častí:

• Prvou je písomný test z pravidiel o premávky, čas na tento test je 20 minút, v teste je 27 otázok. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Pri skupinách C, CE, D, DE je minimálny počet bodov 53.

• Druhá časť je praktická jazda na auto cvičisku – slalom pomedzi kužele, kolmé a pozdĺžne parkovanie, zacúvanie do garáže. Trvanie je maximálne 10 minút a následne jazda v cestnej premávke – minimálne 25 minút.
Aká je čakacia doba na záverečné skúšky?
Termín záverečných skúšok určuje dopravný inšpektorát (najskôr na 6 pracovný deň od nahlásenia, najviac 1 mesiac).

Čo robiť ak nespravím skúšky na prvý pokus?

V prípade, že sa vám záverečné skúšky nepodarí urobiť na prvýkrát, máte nárok na 2 opravné termíny. Pre prihlásenie sa na opravnú skúšku budete potrebovať 8 € kolok na skupinu B, 16,50 € kolok na skupinu C, CE, D, DE a 4 € kolok na skupiny A, A1, A2. Opravné skúšky môžete absolvovať najskôr na 6. pracovný deň po predchádzajúcich skúškach.

Je pravda, že vodičské preukazy majú obmedzenú platnosť?

Platná legislatíva hovorí, že vodičské preukazy vydané po 19. januári 2013 budú mať platnosť najviac 15 rokov (platí to pre skupiny AM, A1, A2, A,B1, B, BE a T; ostatné skupiny iba 5 rokov). Vodičský preukaz získaný v čase od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004, bude platný do 31. decembra 2023.

Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032. Vodičský preukaz po skončení jeho platnosti musíte odovzdať na polícii, po zaplatení správneho poplatku 6,50 eur do 30 dní bude vydaný nový vodičský preukaz (zaplatenie poplatku sa nevzťahuje na ľudí vo veku nad 65 rokov).

Všeobecné obchodné podmienky. Zásady ochrany osobných údajov. Cookies nastavenia.